Privacy en Cookies

Wij verwerken in het kader van onze juridische dienstverlening persoonsgegevens. Wij hechten belang aan uw privacy en gaan dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uiteraard voldoen wij daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregelgeving.

Wij kennen twee entiteiten die als verwerkingsverantwoordelijken gelden in de zin van de AVG. De contactgegevens zijn:

Hekkelman Advocaten N.V.
Hekkelman Notarissen N.V. (Nijmegen)
Hekkelman Notarissen N.V. (Arnhem)
Prins Bernhardstraat 1
Oranjesingel 41
Sickeszplein 1
6521 AA Nijmegen
6511 NN Nijmegen
6821 HV Arnhem
Postbus 1094
Postbus 1468
Postbus 1063
6501 BB Nijmegen
6501 BL Nijmegen
6801 BB Arnhem
024 – 382 83 84
024 - 382 84 86
026 - 3777 111 
info@hekkelman.nl
notariaat@hekkelman.nl
notariaat@hekkelman.nl

Indeling privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij daarmee omgaan. Welke persoonsgegevens wij voor welke doeleinden verwerken, is afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt. Om u zo goed mogelijk te informeren maken wij een onderscheid tussen de verwerking van persoonsgegevens voor onze juridische dienstverlening en de verwerking voor onze online dienstverlening.

In dit deel treft u informatie aan over de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze online dienstverlening. Onderaan de pagina kunt u de privacyverklaring advocatuur en privacyverklaring notariaat raadplegen over de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze juridische dienstverlening. De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie treft u aan bij het gedeelte van onze website 'werken bij'.

Online dienstverlening

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze website, u aanmeldt voor een evenement, u inschrijft voor een blog update, dan wel gebruik maakt van onze online dienstverlening via het besloten deel van de website. Tevens laat u persoonsgegevens achter op de social mediakanalen waar wij gebruik van maken, zoals ons Twitter- of LinkedIn account.

Persoonsgegevens

In het kader van onze online dienstverlening kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • initialen, voornaam, achternaam
 • bedrijfsnaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • inhoud van online communicatie
 • IP adres
 • browsergegevens
 • duur van uw websitebezoeken
 • klikgedrag op de website

Doelen en grondslagen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze online dienstverlening. Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • verzending van nieuwsbrieven, blog updates en andere informatie over onze dienstverlening
 • organisatie van evenementen
 • evaluatie van evenementen en dienstverlening
 • verbetering van de (online) dienstverlening
 • onderhouden van contact
 • reageren op vragen, opmerkingen of klachten
 • analyseren en optimaliseren van websitegebruik door middel van cookies (waarover hierna)
 • marketing, PR en relatiebeheer
 • beveiliging systemen
 • voldoen aan wet- en regelgeving

Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens op artikel 6 onder f van de AVG (gerechtvaardigd belang). Deze belangen zijn onder meer het bieden van een zo optimaal mogelijke (online) dienstverlening, de beveiliging van onze systemen en het informeren over onze diensten en evenementen. Als wij vooraf uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals voor het versturen van informatie over onze dienstverlening, dan verwerken wij uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 onder a van de AVG (toestemming). U mag op ieder moment uw toestemming intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt. 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze online dienstverlening en de hiervoor genoemde doeleinden maken wij gebruik van diensten van derden, zoals onze IT-beheerder, ons marketingbureau, onze websitebeheerder en Google Analytics (waarover hierna meer). Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan daartoe bevoegde instanties als wij daar op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang deze nodig zijn voor de eerder genoemde doelen. Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.

Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Op onze website worden functionele cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo wordt de website aangepast aan het formaat van uw beeldscherm en kunt u met behulp van deze cookies eenvoudiger door de website navigeren.

Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies om het gebruik van onze website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. Zo hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, worden de laatste cijfers van uw IP-adres gemaskeerd en delen wij de gegevens niet met Google.  De verkregen informatie, waaronder een deel van het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google is EU-VS privacyshield geregistreerd. Dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Als u daar toestemming voor heeft gegeven plaatsen wij ook de volgende marketing cookies. AdWords pixel wordt gebruikt om content en advertenties te personaliseren aan de hand van uw gebruik van onze website. Deze gepersonaliseerde content en advertenties kunnen zowel op onze website als op websites die u daarna bezoekt worden getoond. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google. De cookie van Hotjar gebruiken wij om uw klikgedrag op onze website te analyseren en aan de hand hiervan onze website te optimaliseren. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Hotjar.

Social media

De social media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter, Linkedin, Facebook en Google+. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Wij hebben daar geen invloed op. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+ te lezen om te weten hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan. 

Uw rechten

U heeft het recht om in het kader van onze online dienstverlening ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of afscherming van uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons om verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken, bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming en u uw toestemming heeft ingetrokken. U kunt tot slot bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wij streven ernaar binnen een maand op uw verzoek te reageren.

U kunt uw verzoeken, vragen of klachten per e-mail richten aan info@hekkelman.nl of per post aan:
Hekkelman advocaten en notarissen
Postbus 1094
6501 BB Nijmegen

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacy verklaring wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Datum laatste wijziging: 21 mei 2018

Gerelateerde pagina's

Privacyverklaring Hekkelman Advocaten

Privacyverklaring over de verwerking van uw persoonsgegevens voor de juridische dienstverlening door Hekkelman Advocaten N.V.

Meer
Privacyverklaring Hekkelman Notarissen

Privacyverklaring over de verwerking van uw persoonsgegevens voor de juridische dienstverlening door Hekkelman Notarissen N.V.

Meer