Privacy bij arbeidsmobiliteit

    Bij de begeleiding van personen binnen hun werkomgeving of naar ander werk worden veel persoonsgegevens verwerkt. Het gaat bijvoorbeeld om contactgegevens, CV’s, belastbaarheid en interesses. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens zal voldaan moeten worden aan de privacyregelgeving. Specifiek voor de arbeidsmobiliteit is een e-learning over privacy gemaakt, waarin de belangrijkste aspecten uit de privacyregelgeving en cybersecurity worden uitgelegd.