Privacy E-learning Les 1: Wat is Privacy?

  Bekijk hieronder de eerste video-les van de Privacy E-Learning voor Loopbaanbureaus & Mobiliteitscentra: Wat is Privacy? Aan welke eisen moet altijd worden voldaan als je persoonsgegevens verwerkt? In deze les komen een aantal relevante privacybeginselen aan bod: Doel, Doelbinding, Grondslag en transparantie. Ook wordt het steeds terugkerende begrip “noodzakelijk” uitgelegd.     Een onderdeel van deze Privacy E-Learning is het stap voor stap gaan opstellen van het Register van Verwerkingsactiviteiten. Dit document wordt verplicht onder de nieuwe privacyverordening die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Vanaf les 3 komen we daar op terug, maar de uitwerking van de opdracht bij deze les is alvast een eerste aanzet.

  Sprekers

  • Monique Hennekens, Privacy Advocaat bij Hekkelman Advocaten
  • Siegfried Frencken, Mobiliteitsdeskundige bij Rapasso Cliëntvolgsysteem

  Waarom deze Privacy E-Learning?

  In april 2017 heeft een webinar plaatsgevonden over de huidige en aankomende privacywet. Hier kwamen veel vragen uit naar voren. I.s.m. Noloc hebben aan aantal partijen de krachten gebundeld om voor de doelgroep Loopbaanprofessionals extra informatie te gaan verstrekken.

  Downloads

  AVG – Artikel 4 Definities40,93 KB Download  
  WBP – Artikel 1 Definities25,31 KB Download