Privacy E-learning Les 2: Basisbeginselen Privacy

  Bekijk hieronder de tweede video-les van de Privacy E-Learning voor Loopbaanbureaus & Mobiliteitscentra: Basisbeginselen Privacy

  Aan welke eisen moet altijd worden voldaan als je persoonsgegevens verwerkt? In deze les komen een aantal relevante privacybeginselen aan bod: Doel, Doelbinding, Grondslag en transparantie. Ook wordt het steeds terugkerende begrip “noodzakelijk” uitgelegd.

  Sprekers

  • Monique Hennekens, Privacy Advocaat bij Hekkelman Advocaten
  • Siegfried Frencken, Mobiliteitsdeskundige bij Rapasso Cliëntvolgsysteem

  Waarom deze Privacy E-Learning?

  In april 2017 heeft een webinar plaatsgevonden over de huidige en aankomende privacywet. Hier kwamen veel vragen uit naar voren. I.s.m. Noloc hebben aan aantal partijen de krachten gebundeld om voor de doelgroep Loopbaanprofessionals extra informatie te gaan verstrekken. Bekijk onderstaande film waarin Ester Leibbrand van Noloc en Siegfried Frencken van Rapasso dit verder toelichten.      

  Downloads

  Checklist basisprincipes privacyregelgeving108,24 KB Download  
  AVG – Artikel 5 Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens20,86 KB Download  
  AVG – Artikel 6 lid 1 Rechtmatigheid van de verwerking24,30 KB Download