Privacy en cookies

Wij verwerken in het kader van onze juridische dienstverlening persoonsgegevens. Wij hechten belang aan jouw privacy en gaan dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Uiteraard voldoen wij daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregelgeving. Wij kennen twee entiteiten die als verwerkingsverantwoordelijken gelden in de zin van de AVG. De contactgegevens zijn:

Hekkelman Advocaten N.V.
Prins Bernhardstraat 1
6521 AA Nijmegen
Postbus 1094
6501 BB Nijmegen
024 – 382 83 84
advocatuur@hekkelman.nl

Hekkelman Notarissen N.V. (Nijmegen)
Oranjesingel 41
6511 NN Nijmegen
Postbus 1468
6501 BL Nijmegen
024 – 382 84 86
notariaat-nijmegen@hekkelman.nl

Hekkelman Notarissen N.V. (Arnhem)
Sickeszplein 1
6821 HV Arnhem
Postbus 1063
6801 BB Arnhem
026 – 3 777 222
notariaat-arnhem@hekkelman.nl

Indeling privacyverklaring

In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij daarmee omgaan. Welke persoonsgegevens wij voor welke doeleinden verwerken, is afhankelijk van de diensten waarvan je gebruik maakt. Om je zo goed mogelijk te informeren maken wij een onderscheid tussen de verwerking van persoonsgegevens voor onze juridische dienstverlening en de verwerking voor onze online dienstverlening. In dit deel tref je informatie aan over de verwerking van jouw persoonsgegevens voor onze online dienstverlening. Bovenaan de pagina kun je de privacyverklaring advocatuur en privacyverklaring notariaat raadplegen over de verwerking van jouw persoonsgegevens voor onze juridische dienstverlening. De informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie tref je aan bij het gedeelte van onze website ‘werken bij’.

Online dienstverlening

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze website, je aanmeldt voor een evenement of je inschrijft voor onze nieuwsbrief. Tevens laat je persoonsgegevens achter op de social mediakanalen waar wij gebruik van maken, zoals ons LinkedIn account.

Persoonsgegevens

In het kader van onze online dienstverlening kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • initialen, voornaam, achternaam
 • bedrijfsnaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • inhoud van online communicatie
 • IP adres
 • browsergegevens
 • duur van uw websitebezoeken
 • klikgedrag op de website

Doelen en grondslagen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor onze online dienstverlening. Meer specifiek verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • verzending van nieuwsbrieven en andere informatie over onze dienstverlening
 • organisatie van evenementen
 • evaluatie van evenementen en dienstverlening
 • verbetering van de (online) dienstverlening
 • onderhouden van contact
 • reageren op vragen, opmerkingen of klachten
 • analyseren en optimaliseren van websitegebruik door middel van cookies (waarover hierna)
 • marketing, PR en relatiebeheer
 • beveiliging systemen
 • voldoen aan wet- en regelgeving

Wij baseren het verwerken van jouw persoonsgegevens op artikel 6 onder f van de AVG (gerechtvaardigd belang). Deze belangen zijn onder meer het bieden van een zo optimaal mogelijke (online) dienstverlening, de beveiliging van onze systemen en het informeren over onze diensten en evenementen. Als wij vooraf jouw toestemming vragen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, zoals voor het versturen van informatie over onze dienstverlening, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens op grond van artikel 6 onder a van de AVG (toestemming). Je mag op ieder moment jouw toestemming intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze online dienstverlening en de hiervoor genoemde doeleinden maken wij gebruik van diensten van derden, zoals onze IT-beheerder, ons marketingbureau, onze websitebeheerder en Google Analytics (waarover hierna meer). Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitsluitend aan daartoe bevoegde instanties als wij daar op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn.

Verstrekking buiten de EER

Het kan zijn dat wij in het kader van de online dienstverlening persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Denk aan partijen zoals Google, of als we met je in contact komen via onze social media-kanalen. Om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens beschermd blijven treffen wij passende voorzorgsmaatregelen. We hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de bescherming van deze persoonsgegevens, die zijn gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (te raadplegen via deze link).

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang deze nodig zijn voor de eerder genoemde doelen. Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.

Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die op jouw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Op onze website worden functionele cookies gebruikt om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo wordt de website aangepast aan het formaat van jouw beeldscherm en kun je met behulp van deze cookies eenvoudiger door de website navigeren. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies om het gebruik van onze website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. Zo hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, worden de laatste cijfers van jouw IP-adres gemaskeerd en delen wij de gegevens niet met Google.

De verkregen informatie, waaronder een deel van het IP adres van jouw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Als je daar toestemming voor hebt gegeven plaatsen wij ook de volgende marketing cookies. AdWords pixel wordt gebruikt om content en advertenties te personaliseren aan de hand van jouw gebruik van onze website. Deze gepersonaliseerde content en advertenties kunnen zowel op onze website als op websites die je daarna bezoekt worden getoond. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google.

Uw rechten

U heeft het recht om in het kader van onze online dienstverlening ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of afscherming van jouw persoonsgegevens. Ook kun je ons om verwijdering van jouw persoonsgegevens verzoeken, bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming en je jouw toestemming heeft ingetrokken. Je kunt tot slot bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wij streven ernaar binnen een maand op jouw verzoek te reageren. Je kunt jouw verzoeken, vragen of klachten per e-mail richten aan info@hekkelman.nl of per post aan: Hekkelman advocaten en notarissen Postbus 1094 6501 BB Nijmegen

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Als je een klacht hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacy verklaring wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Datum laatste wijziging: 19 april 2023

Duidelijk Hekkelman.