Privacy Event videoverslag 3 oktober 2017

  Het Noloc Privacy Event van 3 oktober 2017 richt zich op Loopbaanbureaus, mobiliteitscentra en zelfstandige loopbaanprofessionals.
  Hieronder het videoverslag van een Kennis- & kwaliteitsbijeenkomst van de initiatiefnemers Noloc, Rapasso, Hekkelman Advocaten en Cyber4Z.

  Inhoud Privacy Event

  Loopbaanprofessionals helpen personen hun positie op de arbeidsmarkt te vestigen, te verstevigen en te verduurzamen. Hierbij staat deze persoon centraal, want iedereen is anders. Mensen helpen in hun loopbaan is dus altijd persoonlijk!

  Als loopbaanprofessional heb je dus ook altijd te maken met persoonlijke – vaak gevoelige – persoonsgegevens. En je bent verantwoordelijk om hier correct mee om te gaan. Bewust zijn van de regels waar je aan moet voldoen is dus noodzakelijk! Voor de kwaliteit van de dienstverlening én om onnodige risico’s te voorkomen.

  Wij maken je wegwijs in de (nieuwe) regelgeving en bespreken een aantal stappen die je kunt zetten om de grootste risico’s te voorkomen. Dit doen we aan de hand van voorbeelden en we bespreken de specifieke privacy-problemen waar een loopbaanprofessional tegenaan kan lopen.

  Videoverslag Noloc Privacy Event voor Loopbaanbureaus en Mobiliteitscentra

  Klik hieronder op de link van het gewenste onderwerp om direct het betreffende fragment in de film te starten.

  Over deze film

  In het eerste deel vertelt Siegfried Frencken vanuit eigen ervaring over de privacyregels. Hij legt uit waarom het voor loopbaanprofessionals en bureaus zo belangrijk is om bewust te worden van de regels. Maar ook om deze te begrijpen zodat je weet waar risico’s zitten. Hij trekt een parallel met een klassiek orkest. Monique Hennekens gaat vervolgens verder in op de Privacyregels. Dit zijn voornamelijk de regels uit de WBP die ook terugkomen in de AVG die per 25 mei 2018 in werking treedt. De onderwerpen uit de presentatie van Monique en haar antwoorden op de gestelde vragen vanuit het publiek kunnen hieronder worden opgeroepen in de film.

  Introductie Privacy Event

  1. Dank aan Jobport voor sponsoring van deze film.
  2. Privacy Event gaat van start.
  3. Aankondiging sprekers

  Presentatie Siegfried Frencken

  1. Start van een reis en bewustwording van Privacyregels en de AVG.
  2. De tijd dringt: 25-mei 2018 is een harde deadline!
  3. Als je niet voldoet aan de privacyregels, wat dan?
  4. Heel veel vragen na afloop van het Privacy Webinar!
  5. Waarom zo lastig om de privacyregels te implementeren?
  6. Samenwerking opstarten met Noloc, Blik op Werk en Oval.
  7. Hoe begin je met het spelen volgens de regels?
  8. Een voorbeeld van een klassiek orkest als vergelijking.
  9. De overeenkomsten tussen een orkest en een organisatie die de regels moeten volgen.
  10. Risico’s inventariseren, een andere overeenkomst met een orkest.
  11. Samenvatting van deze presentatie.
  12. Mijn privacy: Misschien niks te verbergen maar wel iets te beschermen!

  Monique Hennekens bespreekt de Privacyregels

  1. Het wettelijk kader van Privacy.
  2. Meerdere relevante wetten over verwerking persoonsgegevens.
  3. Wat zijn persoonsgegevens? Een aantal voorbeelden.
  4. Bijzondere persoonsgegevens: LET OP!
  5. Ook een pasfoto is een Bijzonder persoonsgegeven.
  6. Wat is verwerken van Persoonsgegevens?
  7. Twee belangrijke rollen in de Privacyregelgeving.
  8. Welke rol heeft een Loopbaanprofessional/Loopbaanbureau?
  9. De verwerkingsverantwoordelijke moet volledig voldoen aan de privacywet.
  10. Het verschil tussen Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke.
  11. Een verwerkersovereenkomst, wat is dat?
  12. De inhoud van een verwerkersovereenkomst/bewerkersovereenkomst.
  13. Een onderzoeksbureau dat een KTO uitvoert: Is dat een verwerker of een verwerkingsverantwoordelijke?
  14. Persoonsgegevens, wanneer mag je deze nu verwerken?
  15. Een grondslag is noodzakelijk voor het mogen verwerken van persoonsgegevens.
  16. Pas op met Ondubbelzinnige Toestemming als grondslag!
  17. Een groot risico wanneer je je niet houdt aan de privacyregels.

  Vragen uit de zaal aan Monique Hennekens

  1. Wat mag je als sollicitant “achterhouden” in een sollicitatiegesprek?
  2. Met wie sluit je een verwerkingsovereenkomst?
  3. Als je werkt met onderaannemers, welke afspraken moet je dan maken?
  4. Mag je voor persoonlijke en huishoudelijke doeleinden gegevens verwerken?
  5. Opdrachtgever verstrekt persoonsgegevens: Mag dat?
  6. Ondubbelzinnig: Wat betekent dat nu bij “ondubbelzinnige toestemming”?
  7. Wat zijn de risico’s wanneer je niet voldoet aan de privacyregels?

   

  Deze film word je aangeboden door Rapasso & Jobport.