Privacyrecht

De privacy specialisten van Hekkelman weten alles over het privacyrecht. Naleving van complexe privacyregelgeving is namelijk van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan het beheren van personeelsadministraties, patiëntendossiers, burger- of klantenbestanden, het versturen van e-mails, het kopiëren van een identiteitsbewijs of een internetcheck van een sollicitant. Advocaten van Hekkelman hebben een scherp oog voor de actuele privacyregels en geven jou dan ook graag advies.

Veelgestelde vragen over privacy

  • Schending van de AVG kan forse boetes opleveren, maar ook reputatieschade. Daarom is het ook vanuit politiek oogpunt van belang om aan de privacyregelgeving te voldoen. Dat vereist dat de juiste stappen worden gezet. Zo zullen burgers geïnformeerd moeten worden over de omgang met hun persoonsgegevens en zal ingeregeld moeten worden dat zij hun rechten op grond van de AVG uit kunnen oefenen. Om burgers te kunnen informeren, zal het gebruik van persoonsgegevens in kaart gebracht moeten worden en zal de toelaatbaarheid daarvan beoordeeld moeten worden.

  • Als er gevoelige klantgegevens op straat liggen als gevolg van een datalek moet de schade worden beperkt.  De advocaten van Hekkelman analyseren eerst of sprake is een datalek dat gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan de gedupeerde klanten. Verder adviseren wij om aanvullende maatregelen toe te passen en geleden schade te beperken. Daarnaast beoordelen wij of het zinvol is om de hostingprovider aansprakelijk te stellen. Neem bij twijfel of vragen direct contact op.

  • Als je de sollicitant afwijst, dan moet je zijn persoonsgegevens (brief, CV, evt. gespreksaantekeningen) vernietigen binnen 4 weken na de afwijzing of sluiting van de sollicitatieprocedure. Als je een geschikte kandidaat treft, maar je op dat moment geen geschikte vacature hebt, dan kan je onder voorwaarden de persoonsgegevens bewaren voor maximaal 12 maanden. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat de sollicitant expliciet toestemming heeft gegeven om zijn brief en CV gedurende die periode te bewaren.

  • De specialisten van Hekkelman staan diverse gemeenten bij met vragen over privacy. Om deze vragen te beantwoorden organiseren we (inhouse) workshops op maat en begeleiden we gemeenten onder andere bij het opstellen van privacystatements en het verplichte verwerkingsregister. Daarnaast bieden wij begeleiding bij het melden en afhandelen van datalekken en bij het beoordelen van DPIA’s. Voor het beoordelen en het opstellen van (verwerkers)overeenkomsten en convenanten kun je ook bij Hekkelman terecht. Tot slot begeleiden wij graag projecten die er op gericht zijn om op bepaalde domeinen privacy proof te maken. Kortom: onze specialisten zijn van alle markten thuis.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.