Privacy en Cookies

  Wij verwerken in het kader van onze juridische dienstverlening persoonsgegevens. Wij hechten belang aan jouw privacy en gaan dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Uiteraard voldoen wij daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregelgeving. Wij kennen twee entiteiten die als verwerkingsverantwoordelijken gelden in de zin van de AVG. De contactgegevens zijn:

  Hekkelman Advocaten N.V.
  Hekkelman Notarissen N.V. (Nijmegen)
  Hekkelman Notarissen N.V. (Arnhem)
  Prins Bernhardstraat 1Oranjesingel 41Sickeszplein 1
  6521 AA Nijmegen6511 NN Nijmegen6821 HV Arnhem
  Postbus 1094Postbus 1468Postbus 1063
  6501 BB Nijmegen6501 BL Nijmegen6801 BB Arnhem
  024 – 382 83 84024 – 382 84 86026 – 3777 111
  info@hekkelman.nlnotariaat@hekkelman.nlnotariaat@hekkelman.nl

  Indeling privacyverklaring

  In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij daarmee omgaan. Welke persoonsgegevens wij voor welke doeleinden verwerken, is afhankelijk van de diensten waarvan je gebruik maakt. Om je zo goed mogelijk te informeren maken wij een onderscheid tussen de verwerking van persoonsgegevens voor onze juridische dienstverlening en de verwerking voor onze online dienstverlening. In dit deel tref je informatie aan over de verwerking van jouw persoonsgegevens voor onze online dienstverlening. Onderaan de pagina kun je de privacyverklaring advocatuur en privacyverklaring notariaat raadplegen over de verwerking van jouw persoonsgegevens voor onze juridische dienstverlening. De informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie tref je aan bij het gedeelte van onze website ‘werken bij’.

  Online dienstverlening

  Wij verzamelen jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze website, je aanmeldt voor een evenement, je inschrijft voor een blog update, dan wel gebruik maakt van onze online dienstverlening via het besloten deel van de website. Tevens laat je persoonsgegevens achter op de social mediakanalen waar wij gebruik van maken, zoals ons Twitter- of LinkedIn account.

  Persoonsgegevens

  In het kader van onze online dienstverlening kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • initialen, voornaam, achternaam
  • bedrijfsnaam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • inhoud van online communicatie
  • IP adres
  • browsergegevens
  • duur van uw websitebezoeken
  • klikgedrag op de website

  Doelen en grondslagen

  Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor onze online dienstverlening. Meer specifiek verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • verzending van nieuwsbrieven, blog updates en andere informatie over onze dienstverlening
  • organisatie van evenementen
  • evaluatie van evenementen en dienstverlening
  • verbetering van de (online) dienstverlening
  • onderhouden van contact
  • reageren op vragen, opmerkingen of klachten
  • analyseren en optimaliseren van websitegebruik door middel van cookies (waarover hierna)
  • marketing, PR en relatiebeheer
  • beveiliging systemen
  • voldoen aan wet- en regelgeving

  Wij baseren het verwerken van jouw persoonsgegevens op artikel 6 onder f van de AVG (gerechtvaardigd belang). Deze belangen zijn onder meer het bieden van een zo optimaal mogelijke (online) dienstverlening, de beveiliging van onze systemen en het informeren over onze diensten en evenementen. Als wij vooraf jouw toestemming vragen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, zoals voor het versturen van informatie over onze dienstverlening, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens op grond van artikel 6 onder a van de AVG (toestemming). Je mag op ieder moment jouw toestemming intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt.

  Verstrekking aan derden

  In het kader van onze online dienstverlening en de hiervoor genoemde doeleinden maken wij gebruik van diensten van derden, zoals onze IT-beheerder, ons marketingbureau, onze websitebeheerder en Google Analytics (waarover hierna meer). Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitsluitend aan daartoe bevoegde instanties als wij daar op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn.

  Verstrekking buiten de EER

  Het kan zijn dat wij in het kader van de online dienstverlening persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Denk aan partijen zoals Google, Hubspot of als we met je in contact komen via onze social media-kanalen. Om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens beschermd blijven treffen wij passende voorzorgsmaatregelen. We hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de bescherming van deze persoonsgegevens, die zijn gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (te raadplegen via deze link).

  Wij zijn bekend met de recente Schrems-II uitspraak van het Hof van Justitie EU en de gevolgen hiervan voor doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER. Wij onderzoeken hoe wij hiermee kunnen omgaan. Zodra wij hiervoor een passende oplossing hebben, zullen wij je hierover informeren via deze privacyverklaring. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen via bovengenoemde contactgegevens.

  Bewaartermijn

  Uw persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang deze nodig zijn voor de eerder genoemde doelen. Daarbij zijn wij tevens gehouden aan de wettelijke bewaarplichten.

  Cookies

  Cookies zijn tekstbestandjes die op jouw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Op onze website worden functionele cookies gebruikt om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo wordt de website aangepast aan het formaat van jouw beeldscherm en kun je met behulp van deze cookies eenvoudiger door de website navigeren. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies om het gebruik van onze website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. Zo hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, worden de laatste cijfers van jouw IP-adres gemaskeerd en delen wij de gegevens niet met Google.

  De verkregen informatie, waaronder een deel van het IP adres van jouw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Als je daar toestemming voor hebt gegeven plaatsen wij ook de volgende marketing cookies. AdWords pixel wordt gebruikt om content en advertenties te personaliseren aan de hand van jouw gebruik van onze website. Deze gepersonaliseerde content en advertenties kunnen zowel op onze website als op websites die je daarna bezoekt worden getoond. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google. De cookie van Hotjar gebruiken wij om jouw klikgedrag op onze website te analyseren en aan de hand hiervan onze website te optimaliseren. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Hotjar.

  Social media

  De social media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter, Linkedin, Facebook en Google+. Indien je op deze knoppen klikt worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Wij hebben daar geen invloed op. Wij raden je aan om de privacyverklaringen van Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+ te lezen om te weten hoe deze netwerken met jouw persoonsgegevens omgaan.

  Uw rechten

  U heeft het recht om in het kader van onze online dienstverlening ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of afscherming van jouw persoonsgegevens. Ook kun je ons om verwijdering van jouw persoonsgegevens verzoeken, bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming en je jouw toestemming heeft ingetrokken. Je kunt tot slot bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wij streven ernaar binnen een maand op jouw verzoek te reageren. Je kunt jouw verzoeken, vragen of klachten per e-mail richten aan info@hekkelman.nl of per post aan: Hekkelman advocaten en notarissen Postbus 1094 6501 BB Nijmegen

  Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

  Als je een klacht hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wijzigingen privacyverklaring

  Wij kunnen deze privacy verklaring wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

  Datum laatste wijziging: 11 augustus 2020