Privacy & Overheid

Overheden en publiekrechtelijke organisaties wisselen bij de uitvoering van hun wettelijke taken veel persoonsgegevens van burgers uit. Denk aan personeelsadministratie, patiëntendossiers of klantenbestanden. Voldoe je niet aan de strenge privacyregels, kan dat hoge geldboetes of zware reputatieschade tot gevolg hebben. Wees dus goed voorbereid.

Veelgestelde vragen over privacy van overheden en publiekrechtelijke organisaties

  • De specialisten van Hekkelman staan diverse gemeenten bij met vragen over privacy. Om deze vragen te beantwoorden organiseren we (inhouse) workshops op maat en begeleiden we gemeenten onder andere bij het opstellen van privacystatements en het verplichte verwerkingsregister. Daarnaast bieden wij begeleiding bij het melden en afhandelen van datalekken en bij het beoordelen van DPIA’s. Voor het beoordelen en het opstellen van (verwerkers)overeenkomsten en convenanten kun je ook bij Hekkelman terecht. Tot slot begeleiden wij graag projecten die er op gericht zijn om op bepaalde domeinen privacy proof te maken. Kortom: onze specialisten zijn van alle markten thuis.

  • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit van Nederland. Heb je vragen over de AP? Onze juristen helpen je graag bij het beantwoorden van deze vragen.

  • Schending van de AVG kan forse boetes opleveren, maar ook reputatieschade. Daarom is het ook vanuit politiek oogpunt van belang om aan de privacyregelgeving te voldoen. Dat vereist dat de juiste stappen worden gezet. Zo zullen burgers geïnformeerd moeten worden over de omgang met hun persoonsgegevens en zal ingeregeld moeten worden dat zij hun rechten op grond van de AVG uit kunnen oefenen. Om burgers te kunnen informeren, zal het gebruik van persoonsgegevens in kaart gebracht moeten worden en zal de toelaatbaarheid daarvan beoordeeld moeten worden.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.