• Home |
 • Privacyverklaring ‘werken bij’

Privacyverklaring ‘werken bij’

In dit deel van onze privacyverklaring kun je lezen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens als je bij ons solliciteert. Wij hechten belang aan jouw privacy en gaan dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens bij onze juridische of online dienstverlening vind je via deze link.

Wij kennen twee entiteiten die als verwerkingsverantwoordelijken gelden in de zin van de AVG. De contactgegevens zijn:

Hekkelman Advocaten N.V.
Prins Bernhardstraat 1
6521 AA Nijmegen
Postbus 1094
6501 BB Nijmegen
024 – 382 83 84
advocatuur@hekkelman.nl

Hekkelman Notarissen N.V. (Nijmegen)
Oranjesingel 41
6511 NN Nijmegen
Postbus 1468
6501 BL Nijmegen
024 – 382 84 86
notariaat@hekkelman.nl

Hekkelman Notarissen N.V. (Arnhem)
Sickeszplein 1
6821 HV Nijmegen
Postbus 1063
6801 BB Nijmegen
026 – 3 777 111
notariaat@hekkelman.nl

Persoonsgegevens

Als je bij ons solliciteert verwerken wij een aantal persoonsgegevens van je, zoals:

 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer en e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • opleidingsniveau
 • cijferlijsten en diploma‚Äôs
 • CV en motivatie
 • inhoud communicatie met ons
 • openbare informatie op internet
 • rapportages van assessments en andere testen (indien van toepassing)
 • bankrekeningnummer (voor onkostenvergoeding)
 • informatie over vorige dienstbetrekkingen of stages
 • informatie inzake de beoordeling van de geschiktheid voor een functie

Doelen en grondslagen

Wij verwerken je persoonsgegevens in het kader van jouw sollicitatie. Meer specifiek verwerken wij je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • werving en selectie
 • beoordeling van je geschiktheid voor een functie
 • afhandeling van gemaakte onkosten
 • communicatie met jou en eventuele referenten
 • uitvoeren en beoordelen assessments
 • verbeteren van onze sollicitatieprocedure
 • aangaan van een arbeidsrelatie
 • beveiliging systemen
 • voldoen aan wet- en regelgeving

Wij baseren het verwerken van je persoonsgegevens op de uitvoering van een voorgenomen arbeidsovereenkomst (artikel 6 lid 1 onder b AVG) of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 onder c AVG). Ook kunnen wij het verwerken van je persoonsgegevens baseren op artikel 6 onder f AVG (gerechtvaardigd belang), zoals het in stand houden van een goed personeelsbestand.

Als wij vooraf je toestemming vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals voor het verkrijgen van inzage in het assessmentrapport of het gebruiken van je foto, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens op grond van artikel 6 onder a van de AVG (toestemming). Je mag op ieder moment je toestemming intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt.

Verstrekking aan derden

Wij maken in het kader van onze sollicitatieprocedure gebruik van diensten van andere partijen, zoals wervings- en selectiebureaus en IT-leveranciers. Zij kunnen daarom toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. Ook kan het voorkomen dat we jouw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk of op grond van onze beroepsregels verplicht zijn.Zij kunnen daarom toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. Ook kan het voorkomen dat we jouw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk of op grond van onze beroepsregels verplicht zijn.

Bewaartermijn

Als je wordt afgewezen nadat je hebt gesolliciteerd worden je gegevens binnen 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij je toestemming hebt gegeven om die nog een jaar te mogen bewaren. Kom je in dienst bij ons, dan worden je persoonsgegevens langer bewaard voor je arbeidsovereenkomst.

Uw rechten

Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of afscherming van je persoonsgegevens. Ook kun je ons om verwijdering van je persoonsgegevens verzoeken, bijvoorbeeld als wij je persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming en je jouw toestemming hebt ingetrokken. Tevens mag je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Wij streven ernaar binnen een maand op je verzoek te reageren.

Je kan je verzoeken, vragen of klachten per e-mail richten aan info@hekkelman.nl of per post aan:

Hekkelman advocaten en notarissen
Postbus 1094
6501 BB Nijmegen

Graag erbij vermelden dat het om een verzoek of klacht gaat met betrekking tot je persoonsgegevens.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Als je een klacht hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Als we er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt daarvoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacy verklaring wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Datum laatste wijziging: 24 september 2019

Duidelijk Hekkelman.