Publicaties

Franc Pommer

Bestrijding woonoverlast 2.0

7 oktober 2017 In 2017 zijn de wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. De wetten beogen woonoverlast tegen te gaan. Wat moeten …

Meer

Artikel 13.b opiumwet, Huurrecht, Wet aanpak woonoverlast

Expertisegebieden: Huur

Terugkomen van een eindbeslissing in een tussenuitspraak

31 mei 2016 De bestuursrechter kan behoudens zeer uitzonderlijke gevallen niet terugkomen van een in de tussenuitspraak gegeven oordeel. Van een zeer uitzonderlijk geval is in dit verband sprake indien tot de …

Meer

Bestuursrecht

Expertisegebieden: Bestuurs(proces)recht

Verzoek om kennisname van brongegevens uit Bibob-onderzoek. Gst. 2016/67

10 februari 2016 Wet Bibob. Verzoek om kennisname van brongegevens uit Bibob-onderzoek. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Wet politiegegevens (Wpg) en Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WSJG) bevat…

Meer