Publicaties

Illegale burgerbewoning agrarische bedrijfswoning bescherming door Wet geurhinder en veehouderij

15 augustus 2009 De Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state (hierna: de afdeling) heeft op 8 juli 2009 (zaaknummer 200806627/1/H1, www.raadvanstate.nl) een oordeel gegven van een agrarische bedrijfswoni…

Meer

Meer duidelijkheid over vergunningverlening

15 oktober 2001 In dit artikel behandel ik de recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 September 2011 (zaaknummer 201003301/1/R2, www.raadvanstate.nl). Deze uitspraak geeft…

Meer