Publicaties

natuur

Klimaatadaptatie in bestemmingsplannen: tijd voor actie

1 december 2018 Klimaatadaptie in bestemmingsplannen. De strekking van het artikel: klimaatadaptatie kan nu al in gewone bestemmingsplannen worden geborgd als daar ook beleid (stresstesten) onder ligt endenk daarb…

Meer

Bestemmingsplan, Klimaat, Klimaatadaptatie, Natuur

Expertisegebieden: Omgevingsrecht, Natuur

Ruimtelijke ontwikkelingen en flora en fauna; de stand van zaken

1 mei 2013 Ruimtelijke ontwikkelingen en flora en fauna; de stand van zaken.

Meer

Flora- en faunawet, Natuur

Expertisegebieden: Natuur