Publicaties

veehouderij

Veehouder zet vaker stap naar rechter

5 januari 2019 Het aanvragen van omgevingsvergunningen door veehouders mondt dikwijls uit in gerechtelijke procedures. Met name zorgen over overheidsrisico's leiden er vaak toe dat zij voor de rechter worden geda…

Meer

Gezondheidsrisico's, Omgevingsrecht, Omgevingsvergunning, Procederen, Veehouderij

Expertisegebieden: Agrarisch omgevingsrecht

Besluit emissiearme huisvesting

1 november 2015 Sinds 1 augustus 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting van kracht. Het doel van het Besluit emissiearme huisvesting is de emissie vanuit dierenverblijven zo veel mogelijk te beperken. Het Be…

Meer

Emissiearm, Veehouderij

Expertisegebieden: Natuurbescherming