publicatie

  AbRS 1 februari 2019, TvAR 2019/5976 (Aalten): Nbw-vergunning. Stikstofdepositie.

  Paul Bodden
  Paul BoddenPublicatiedatum: 1 maart 2019Laatste update: 11 april 2019
  AbRS 1 februari 2019, TvAR 2019/5976 (Aalten): Nbw-vergunning. Stikstofdepositie.

  Bij uitspraak van 14 september 2016 heeft de voorzieningenrechter bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Aalten van 19 april 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Landelijk gebied 2015” geschorst wat betreft de plandelen met de aanduiding “intensieve veehouderij” en/of de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch – ontwikkelingslocatie intensieve veehouderij”, met uitzondering van het plandeel voor het perceel Gendringseweg 9. Met noot P.P.A. Bodden.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Agrarisch Recht