publicatie

  AbRS 10 september 2014, Agr.r. 2015/5793 (Buitengebied Bernheze): volksgezondheidsrisico’s en het voorzorgsbeginsel

  Paul Bodden
  Paul BoddenPublicatiedatum: 2 februari 2015

  Bij besluit van 26 juni 2012 heeft raad het bestemmingsplan “Buitengebied Bernheze” vastgesteld. De gemeenteraad heeft zich in de keuze van het bestemmingsplan, met name waar het de afstand van intensieve veehouderijen tot kwetsbare functies betreft, mede door de GGD-aanbevelingen laten leiden. Deze keuze is “bij gebreke van algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten over de gezondheidsrisico’s van intensieve veehouderijen” met de verwijzing naar het GGD-advies niet voldoende draagkrachtig gemotiveerd.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Agrarisch recht