publicatie

    AbRS 13 december 2017, TvAR 2017/5912 (Bernheze): Toetsingskader endotoxinen, veehouderij en volksgezondheid

    Paul Bodden
    Paul BoddenPublicatiedatum: 1 januari 2018

    Bij besluit van 9 maart 2017 heeft de raad het bestemmingsplan “Rodenburg” en het bij het plan behorende exploitatieplan “Rodenburg” vastgesteld.

    Download publicatie