publicatie

  AbRS 15 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1646, JB 2016/182, m. nt. M.J.O. Copier

  Merel Copier
  Merel CopierPublicatiedatum: 15 juni 2016

  Informele vereniging als overtreder.
  Deze uitspraak is het signaleren waard, omdat de Afdeling oordeelt dat Modelvliegclub VCM als een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid – in de praktijk veelal aangeduid als de ‘informele vereniging’ – kan worden aangemerkt. Daarmee is sprake van een ‘rechtspersoon’ in de zin van artikel 5:1 lid 3 Awb, die overtredingen kan begaan. Merel Copier heeft deze uitspraak van een naschrift voorzien.

  Download publicatie

  Medium: Sdu