publicatie

    AbRS 19 september 2012, Agr.r. 2012/5707 (Leerdam): 'omgekeerde werking' artikel 3 lid 2 Wet geurhinder en veehouderij; geurgevoelig object bij andere veehouderij

    Paul Bodden
    Paul BoddenPublicatiedatum: 10 oktober 2012

    Als de afstand van een veehouderij tot een geurgevoelig object bij een andere veehouderij voldoet aan de afstandsnorm uit artikel 3, tweede lid, van de Wgv moet, anders dan bij geurgevoelige objecten die geen onderdeel uitmaken van een veehouderij, behoudens bijzondere omstandigheden worden aangenomen dat bij dit geurgevoelige object een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aanwezig is.

    Download publicatie