publicatie

    AbRS 20 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:99, JB 2016/45; JIN 2016/116, m. nt. M.J.O. Copier

    Merel Copier
    Merel CopierPublicatiedatum: 20 januari 2016

    Beroep betreffende vaststelling van plaatsingsplan voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers. Het is aan appellant om aannemelijk te maken dat hij zijn zienswijze via het webformulier heeft ingediend. De enkele stelling dat hij dat heeft gedaan, is daartoe onvoldoende. De door appellant overgelegde schermprint van het gedeeltelijk ingevulde webformulier toont niet aan dat hij het formulier volledig heeft ingevuld en verstuurd. Ter zitting is digitaal het formulier op de website van de gemeente bekeken. Gebleken is dat, indien niet alle verplichte velden zijn ingevuld, het formulier niet kan worden verstuurd. Indien dat wel wordt geprobeerd, verschijnt bij elk veld in rood de melding dat het desbetreffende veld niet is ingevuld en dat het een verplicht veld is. Nu deze meldingen niet op de schermprint van appellant staan, had hij daarom op het moment van het maken daarvan nog niet geprobeerd het webformulier te versturen.

    Download publicatie