publicatie

  AbRS 21 december 2016, Agr.r. 2017/5864 (Parapluplan plattelandswoningen Venlo): plattelandswoning en fijn stof; luchtkwaliteitseisen; grenswaarden; goed woon- en leefklimaat

  Paul Bodden
  Paul BoddenPublicatiedatum: 15 februari 2017

  Bij besluit van 20 april 2016 heeft de raad het bestemmingsplan “Parapluplan Plattelandswoningen Venlo” vastgesteld. Besluit is in strijd met artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, beroep gegrond.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Agrarisch Recht