publicatie

  AbRS 21 januari 2015, Agr.r. 2015/5794 (Maatlat Duurzame Veehouderij Reusel-De Mierden): duurzaamheidsregels in de ruimtelijke ordening

  Paul Bodden
  Paul BoddenPublicatiedatum: 2 februari 2015

  Bij besluit van 9 juli 2013 heeft de raad het bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening fase 1A” vastgesteld.In de ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’ (MDV) van het bestemmingsplan werden gedetailleerde eisen gesteld ten aanzien van de volgende aspecten: ammoniakemissie, bedrijf en omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, energie en fijnstof. De Afdeling oordeelt dat deze regels ook betrekking hebben op niet ruimtelijk relevante aspecten en voorts (te) gedetailleerd zijn. De betreffende wijzigingsvoorwaarde die verwijst naar de MDV is daarom in strijd met een goede ruimtelijke ordening, aldus de Afdeling.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Agrarisch Recht