AbRS 21 november 2018, TvAR 2019/5963: Omgevingsvergunning 'Bergeijk'

21 november 2018, Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Expertisegebieden: Omgevingsrecht, Agrarisch omgevingsrecht

Bij besluit van 10 januari 2017 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een veestal en loods en een revisievergunning voor het veranderen van de inrichting voor het houden van nertsen op het perceel [locatie 1] te Bergeijk. Met Noot P.P.A. Bodden.

Download de publicatie