publicatie

  AbRS 22 augustus 2012, Agr.r. 2012/5702 (Helmond): provinciale ruimtelijke verordening en Reconstructiewet

  Paul Bodden
  Paul BoddenPublicatiedatum: 9 september 2012

  De Brabante provinciale Verordening Ruimte is niet onverbindend wegens strijd met de Reconstructiewet. Het reconstructieplan mag via de verordering worden aangescherpt.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Agrarisch Recht