publicatie

    AbRS 22 augustus 2012, Agr.r. 2012/5702 (Helmond): provinciale ruimtelijke verordening en Reconstructiewet

    Paul Bodden
    Paul BoddenPublicatiedatum: 9 september 2012

    De Brabante provinciale Verordening Ruimte is niet onverbindend wegens strijd met de Reconstructiewet. Het reconstructieplan mag via de verordering worden aangescherpt.

    Download publicatie