publicatie

  AbRS 23 maart 2016, Agr.r. 2016/5845 (Leudal): geurhinder veehouderij; tamelijk slecht woon- en leefklimaat; motivering; (aangepaste) geurgebiedsvisie

  Paul Bodden
  Paul BoddenPublicatiedatum: 7 juli 2016

  Gemeentebestuur mocht bij verlenen van een bouwvergunning de op dat moment van toepassing zijnde, in de aangepaste gebiedsvisie opgenomen, normen in aanmerking nemen omdat voldoende is gemotiveerd waarom een tamelijk slecht leefklimaat ter plekke aanvaardbaar is te achten in plaats van het oorspronkelijke redelijk goede leefklimaat. Beroep ongegrond.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Agrarisch Recht