publicatie

    AbRS 23 maart 2016, Agr.r. 2016/5845 (Leudal): geurhinder veehouderij; tamelijk slecht woon- en leefklimaat; motivering; (aangepaste) geurgebiedsvisie

    Paul Bodden
    Paul BoddenPublicatiedatum: 7 juli 2016

    Gemeentebestuur mocht bij verlenen van een bouwvergunning de op dat moment van toepassing zijnde, in de aangepaste gebiedsvisie opgenomen, normen in aanmerking nemen omdat voldoende is gemotiveerd waarom een tamelijk slecht leefklimaat ter plekke aanvaardbaar is te achten in plaats van het oorspronkelijke redelijk goede leefklimaat. Beroep ongegrond.

    Download publicatie