publicatie

    AbRS 24 december 2014, Agr.r. 2015/5810 (Buitengebied Peel en Maas): plattelandswoning, eisen motivering, luchtkwaliteit, fijn stof

    Paul Bodden
    Paul BoddenPublicatiedatum: 6 juni 2015

    Bij besluit van 5 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan “Buitengebied Peel en Maas” vastgesteld. De raad dient bij de totstandkoming van een bestemmingsplan te beoordelen in welke situaties het in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening om planologisch toe te staan dat derden wonen in een (voormalige) agrarische bedrijfswoning.

    Download publicatie