publicatie

  AbRS 29 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2582, Gst. 2017/11.

  Merel Copier
  Merel CopierPublicatiedatum: 29 september 2016

  Overzichtsuitspraak planschade.
  In navolging van de Hoge Raad heeft nu ook de Afdeling een zogeheten ‘overzichtsuitspraak’ gewezen. De uitspraak bevat een overzicht op hoofdlijnen van haar oordelen met betrekking tot de tegemoetkoming in planschade op grond van artikel 6.1 Wro. Luuk Gerritsen en Merel Copier annoteren deze uitspraak.

  Download publicatie

  Medium: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State