publicatie

  AbRS 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1602, Gst. 2016/138, m. nt. M.J.O. Copier en L.J. Gerritsen

  Merel Copier
  Merel CopierPublicatiedatum: 8 juni 2016

  Invulling normaal maatschappelijk risico.
  Op grond van artikel 6.2, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening blijft binnen het normaal maatschappelijke risico vallende schade voor rekening van de aanvrager. In het tweede lid van voornoemd artikel is (voor zover het indirecte planschade betreft) het zogenoemde ‘wettelijk forfait’ vastgelegd; in ieder geval blijft voor rekening van de aanvrager 2% van de waarde van de onroerende zaak of van het inkomen onmiddellijk voorafgaand aan het ontstaan van de schade. Onder omstandigheden kan een hoger percentage worden gehanteerd. In de hierboven gepubliceerde uitspraak acht de Afdeling een percentage van 3% gerechtvaardigd. Luuk Gerritsen en Merel Copier annoteren deze uitspraak.

  Download publicatie

  Medium: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State