publicatie

  AbRS 9 januari 2013, Agr.r. 2013/5718 (Overbetuwe): voorwaardelijke verplichting; spuitzone; drift fruit- en boomteelt; windsingels

  Paul Bodden
  Paul BoddenPublicatiedatum: 4 april 2013

  Nu hagen met ondergroei noodzakelijk zijn voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan, heeft de raad de instandhouding daarvan ten onrechte niet in het plan geregeld. Niet valt in te zien dat de raad geen voorschrift in het gewijzigde plan heeft kunnen opnemen, inhoudende dat het gebruik van het perceel conform de bestemming alleen dan planologisch is toegestaan indien de hagen als hiervoor bedoeld in stand gehouden worden.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Agrarisch Recht