publicatie

    AbRS 9 januari 2013, Agr.r. 2013/5718 (Overbetuwe): voorwaardelijke verplichting; spuitzone; drift fruit- en boomteelt; windsingels

    Paul Bodden
    Paul BoddenPublicatiedatum: 4 april 2013

    Nu hagen met ondergroei noodzakelijk zijn voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan, heeft de raad de instandhouding daarvan ten onrechte niet in het plan geregeld. Niet valt in te zien dat de raad geen voorschrift in het gewijzigde plan heeft kunnen opnemen, inhoudende dat het gebruik van het perceel conform de bestemming alleen dan planologisch is toegestaan indien de hagen als hiervoor bedoeld in stand gehouden worden.

    Download publicatie