publicatie

    AbRS 9 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:655, Gst. 2016/105, m. nt. L.J. Gerritsen en M.J.O. Copier

    Merel Copier
    Merel CopierPublicatiedatum: 30 september 2016

    Deze gepubliceerde uitspraak van de Afdeling is het signaleren waard, omdat de Afdeling oordeelt dat het op haar verzoek uitgebrachte deskundigenadvies, met daarin opgenomen een taxatierapport, van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak zodanige gebreken vertoont dat het niet aan haar oordeelsvorming (in een hoger beroepsprocedure tegen een besluit op een verzoek om tegemoetkoming in planschade) ten grondslag kan worden gelegd.

    Download publicatie