publicatie

  Asbest op het dak? Het verbod, de handhaving en de subsidiemogelijkheden

  Peter Goumans
  Peter GoumansPublicatiedatum: 1 februari 2016

  In deze bijdrage zullen, na een korte weergave van de wijziging van het Avb 2005, de huidige handhavingsbevoegdheden van gemeenten worden geschetst. Voorts zullen de subsidiemogelijkheden worden besproken voor de verwijdering van asbesthoudende dakbedekking.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Agrarisch Recht