publicatie

    Asbest op het dak? Het verbod, de handhaving en de subsidiemogelijkheden

    Peter Goumans
    Peter GoumansPublicatiedatum: 1 februari 2016

    In deze bijdrage zullen, na een korte weergave van de wijziging van het Avb 2005, de huidige handhavingsbevoegdheden van gemeenten worden geschetst. Voorts zullen de subsidiemogelijkheden worden besproken voor de verwijdering van asbesthoudende dakbedekking.

    Download publicatie