publicatie

    Besluit emissiearme huisvesting

    Teun VerstappenPublicatiedatum: 1 november 2015

    Sinds 1 augustus 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting van kracht. Het doel van het Besluit emissiearme huisvesting is de emissie vanuit dierenverblijven zo veel mogelijk te beperken. Het Besluit geeft normen voor de ammoniakemissie door melkkoeien, vleeskalveren, varkens, kippen en kalkoenen. Ook geeft het Besluit normen voor de fijnstofemissie door kippen, kalkoenen en eenden. De reductie van fijnstof middels het Besluit emissiearme huisvesting is nieuw. Voorheen regelde het Besluit enkel emissienormen voor ammoniak uit dierenverblijven. Niet voor niets heette het besluit voorheen het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. De belangrijkste reden voor het Besluit emissiearme huisvesting is evenwel de noodzaak tot reductie van de ammoniakemissie.

    Download publicatie

    Medium: Land- en TuinbouwBulletin