publicatie

  Besluit houders van dieren: handhaving welzijnseisen voor varkens

  Peter Goumans
  Peter GoumansPublicatiedatum: 1 maart 2015

  In de politiek en de media wordt al jaren aandacht gevraagd voor het welzijn van dieren, waarbij vooral de intensieve veehouderij mikpunt is van kritiek. Op 1 januari 2013 trad de Wet dieren – gedeeltelijk – in werking. Deze wet beoogt voor landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en overige gehouden dieren een samenhangend stelsel van regels te bieden.

  Download publicatie

  Medium: Land- en TuinbouwBulletin