publicatie

  Bestemmingsplan buitengebied en agrarisch bouwblok: representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden

  Paul Bodden
  Paul BoddenPublicatiedatum: 6 juni 2013

  Bij het opstellen van een milieueffectrapportage (hierna: MER) voor een bestemmingsplan voor het buitengebied moet, zoals bij ieder bestemmingsplan, worden uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden die het plan biedt (zie bijvoorbeeld ABRvS 23 januari 2013, LJN BY9225, r.o. 3.3 (Montferland)). Hetzelfde geldt voor de (veelal) van het MER onderdeel uitmakende passende beoordeling (art. 19j van de Natuurbeschermingswet 1998).

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Agrarisch Recht