publicatie

    Bestemmingsplan. Voorwaardelijke verplichting AB. 2014/449

    Rachid Benhadi
    Rachid BenhadiPublicatiedatum: 6 augustus 2014

    Met betrekking tot het betoog dat de aanleg van een geluidreducerend wegdek van het type dunne deklaag B op de Kazernestraat en de Eindhovenseweg en de snelheidsverlaging voor een gedeelte van de Eindhovenseweg ten onrechte niet als verplichtingen in het aanpassingsplan zijn opgenomen, wordt overwogen — anders dan de Afdeling voorheen heeft overwogen (onder meer in haar uitspraak van 22 juli 2013 in zaak nr. 201300745/1/R6, maar in overeenstemming met haar uitspraak van 19 februari 2014 in zaak nr. 201306688/1/R6 — dat hiervoor geen aanleiding bestaat. De raad heeft toegezegd dat deze maatregelen zullen worden getroffen. Nu de gemeente het in haar macht heeft om bedoelde maatregelen te treffen en niet is gebleken van belemmeringen die zich hiertegen verzetten, is de Afdeling thans van oordeel dat de raad in redelijkheid kunnen afzien van het opnemen van verplichtingen daartoe in het aanpassingsplan.

    Download publicatie