Publicatie

Bestrijding woonoverlast 2.0

7 oktober 2017, Tijdschrift Huurrecht in Praktijk

Expertisegebied: Huur

In 2017 zijn de wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. De wetten beogen woonoverlast tegen te gaan. Wat moeten verhuurders over die wetten weten? Dat is de vraag die in deze bijdrage wordt beantwoord.

Een blaffende hond, schreeuwende buren met relatieproblemen, een dementerende buurman die zichzelf en de buren in gevaar brengt, een buurvrouw met tien katten die haar huis vervuilt en daardoor stankoverlast in de buurt veroor-zaakt, buren die wiet kweken, buurjongens die schelden en vernielingen aanbrengen. Een greep uit situaties waarin sprake is van woonoverlast. Volgens het CBS heeft 5% van de mensen die in Nederland wonen er 'vaak' mee te maken en zijn de veroorzakers vaak buren.

Aan de mogelijkheden om woonoverlast tegen te gaan, zijn in 2017 twee mogelijkheden toegevoegd met de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (beter bekend als 'de Rotterdamwet) en de Wet aanpak woonoverlast. Wat moeten verhuurders over die wetten weten?Download de publicatie