publicatie

    Centrale Grondkamer 24 november 2014, Agr.r. 2015/5803 (Van der Bos/Talsma): machtiging aanbrengen verbeteringen; bouw loods; zwaarwichtige bezwaren; doorbelasting

    Els HarbersPublicatiedatum: 1 mei 2015

    De verandering is noodzakelijk voor een doelmatig gebruik, mede in aanmerking genomen andere grond die duurzaam in gebruik is bij de pachter. Geen zwaarwichtige bezwaren van de verpachter. De door de grondkamer vastgestelde voorwaarde (bij einde pacht afbreken) wordt niet gehandhaafd door de CG.

    Download publicatie

    Medium: Tijdschrift voor Agrarisch recht