publicatie

    Centrale Grondkamer 25 juni 2015, Agr.r. 2016/5826 (Lemans/Van der Laan): Pachtovereenkomst. Waardebepaling. Voorkeursrecht

    Els HarbersPublicatiedatum: 2 februari 2016

    Bij het taxeren van marktwaarde op grond van het voorkeursrecht (art. 7:379 lid 1 BW) dient het genot dat verpachter inmiddels van de door hem gedane investeringen heeft gehad niet te worden verrekend.

    Download publicatie

    Medium: Tijdschrift voor Agrarisch Recht