publicatie

  Controleren van logbestanden en passende beveiling van persoonsgegevens

  Monique HennekensPublicatiedatum: 10 oktober 2018Laatste update: 11 april 2019
  Controleren van logbestanden en passende beveiling van persoonsgegevens

  Op grond van artikel 32 AVG moeten verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Het controleren van logbestanden kan zo’n passende maatregel zijn. De Nationale Politie heeft 40.000 euro aan dwangsommen verbeurd, omdat zij de logbestanden niet regelmatig controleert.

  Verder lezen? Download het volledige artikel hieronder.

  Download publicatie

  Medium: Sdu Opmaat