Controleren van logbestanden en passende beveiling van persoonsgegevens

10 oktober 2018, Sdu Opmaat

Expertisegebieden: Privacy, Meldplicht datalekken, Privacy compliance, Cybersecurity

Op grond van artikel 32 AVG moeten verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Het controleren van logbestanden kan zo’n passende maatregel zijn. De Nationale Politie heeft 40.000 euro aan dwangsommen verbeurd, omdat zij de logbestanden niet regelmatig controleert.

Verder lezen? Download het volledige artikel hieronder.

Download de publicatie