publicatie

  Coppens/Coppens

  Marieke Thijssen
  Marieke ThijssenPublicatiedatum: 1 april 2016

  In elke aflevering van HIP wordt een klassieker uit het huurrecht besproken. Het gaat telkens om een uitspraak die van grote betekenis is (geweest) voor het huurrecht. Steeds komt aan bod wat de aanleiding voor de procedure was, welke rechtsvraag ter beantwoording voor lag en of de uitspraak nog steeds relevant is. In deze aflevering het arrest van de Hoge Raad van 20 oktober 2000, NJ 2000, 692 over de vraag of voorgenomen gebruik van bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW door een vennootschap waarvan de verhuurder directeur en enig aandeelhouder is, dringend eigen gebruik van de verhuurder op kan leveren.

  Download publicatie

  Medium: Huurrecht in praktijk