publicatie

  Dataportabiliteit in de nieuwe privacyregelgeving: wat is dat?

  Monique HennekensPublicatiedatum: 7 december 2017

  Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of in het Engels: de GDPR) in werking. De AVG regelt hoe een organisatie om moet gaan met persoonsgegevens, ieder gegeven dat herleidbaar is naar een persoon. De AVG brengt nieuwe verplichtingen met zich mee voor alle organisaties en dus ook voor ondernemers.

  Zo zal iedere organisatie vanaf 25 mei 2018 aan de hand van documenten moeten kunnen aantonen dat zij voldoet aan de privacyregelgeving. Tevens biedt de AVG een aantal nieuwe rechten voor de personen van wie gegevens worden verwerkt, de betrokkenen. Eén van deze nieuwe rechten is dataportabiliteit.

  Download publicatie

  Medium: Het Ondernemersbelang