publicatie

    De bevoegdheid om in de in het bestemmingsplan vastgelegde geluidruimteverdling te wijzigen, annotatie R. Benhadi. AB. 2015/257

    Rachid Benhadi
    Rachid BenhadiPublicatiedatum: 11 maart 2015

    Bevoegdheid om in planregels vastgelegde geluidverdeling te wijzigen staat los van de bevoegdheid om het zonebeheerplan te wijzigen.

    Download publicatie