publicatie

  De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij: een zorgvuldig bestuurlijk instrument?

  Paul Bodden
  Paul BoddenPublicatiedatum: 11 november 2013

  In Noord-Brabant gaat het roer opnieuw om. Dat is althans de bedoeling van Provinciale Staten, zo blijkt uit het ontwerp van de Verordering ruimte 2014 (hierna: de verordening). Hielden eerdere Brabantse verordeningen ex art. 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening reeds een drastische beleidswijziging in, als het aan Provinciale Staten ligt, drukken zijn in de toekomst nog meer dan nu al het geval is hun stempel op de ontwikkelingsmogelijkheden van de veehouderij.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Agrarisch Recht