publicatie

  De burgerlijke rechter in het publiekrecht

  Merel Copier
  Merel CopierPublicatiedatum: 25 januari 2016

  Ter gelegenheid van het eeuwfeest van het arrest Noordwijkerhout/Guldemond op 31 december 2015, is op initiatief van de vakgroep bestuursrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hoge Raad der Nederlanden een redactie gevormd voor een feestbundel. Het resultaat hiervan is het boek De burgerlijke rechter in het publiekrecht, onder redactie van R.J.N. Schlössels, M.W.C. Feteris, R.J.B. Schutgens, G. Snijders, J.A.F. Peters en L.A.D. Keus, Deventer: Wolters Kluwer 2015. In deze bundel is in 43 bijdragen onderzocht op welke wijze de burgerlijke rechter een bijdrage heeft geleverd, levert en zal moeten (blijven) leveren aan de rechtsvorming op het terrein van het publiekrecht. Op 17 december 2015 is in de grote zittingszaal van de Hoge Raad der Nederlanden ter gelegenheid van de presentatie van de feestbundel een symposium gehouden. Het artikel bevat een verslag van het symposium. 

  Download publicatie

  Medium: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 2016/3