publicatie

  De kwalificatieproblematiek bij onderverhuur van zorgcomplexen: is toepassing van het huurrecht voor woonruimte op de hoofdhuurovereenkomst wenselijk?

  Marieke Thijssen
  Marieke ThijssenPublicatiedatum: 1 juli 2015

  Inmiddels is het nodige geschreven over de gevolgen van de hervorming van het zorgstelsel voor zorgvastgoed; in het TvHB onder andere door Veldman en Mol. In het artikel ‘Zorg, gebruik en kwalificeren op maat; de kwalificatieproblematiek bij zorgcomplexen’, hebben zij aan de hand van een (fictief) zorgcomplex aandacht besteed aan de kwalificatieproblematiek bij verhuur van zorgvastgoed. In dat kader hebben Veldman en Mol ook stil gestaan bij het arrest van de Hoge Raad van 20 september 1985 (Zonshofje I). Zij hebben er op gewezen dat uit de door de Hoge Raad in dat arrest geformuleerde rechtsregel volgt dat op de hoofdhuurovereenkomst met betrekking tot een zorgcomplex de regels voor verhuur van woonruimte van toepassing kunnen zijn als het zorgcomplex bestemd is om te worden onderverhuurd als woonruimte. Wij gaan in dit artikel, in aanvulling op het artikel van Veldman en Mol, na in hoeverre Zonshofje I hierin een rol speelt.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte