publicatie

    De laatste perikelen rondom de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998

    Renske van DreumelPublicatiedatum: 21 maart 2011

    In dit artikel ga ik in op de uitleg van de regeling voor bestaande rechten en bestaand gebruik in de Natuurbeschermingswet 1998 en de meest recente jurisprudentie hierover. Ook zal ik antwoord proberen te geven op de vraag hoe art. 19ke Nbw uitgelegd dient te worden. Tevens zal recente jurisprudentie aan de orde komen over het toetsingskader op grond van de Nbw voor het bestemmingsplan.

    Download publicatie

    Medium: LTB