publicatie

  De nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking belicht

  Tycho Lam
  Tycho LamPublicatiedatum: 7 juli 2016

  Bij brief van 23 juni 2016 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen tot wijziging van de Ladder voor duurzame verstedelijking in het Besluit ruimtelijke ordening. Bij de brief is de ontwerptekst van het wijzigingsvoorstel voor de nieuwe Laddertekst gevoegd. In deze bijdrage wordt het wijzigingsvoorstel belicht. Na een beknopte inleiding (paragraaf 1) wordt in paragraaf 2 de ontwerptekst weergegeven. In paragraaf 3 zullen wij de concepttekst aan een nadere analyse onderwerpen. Wij sluiten deze bijdrage af met een conclusie (paragraaf 4).

  Download publicatie

  Medium: TBR - tijdschrift voor Bouwrecht