publicatie

  De nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking: enkele aandachtspunten voor de praktijk

  Luuk Gerritsen
  Luuk GerritsenPublicatiedatum: 1 juni 2017

  In deze bijdrage gaan Tycho Lam en Luuk Gerritsen in op de gewijzigde ladder voor duurzame verstedelijking zoals die op 12 mei 2017 in het Staatsblad verschenen is. Het artikel bevat een nadere analyse ten aanzien van de eerdere bijdrage van auteurs (TBR 2016/95), vooral ten aanzien van de motiveringsplicht voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied, het salderen, het doorschuiven van de Ladderplicht, en provinciale ladders.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Bouwrecht