publicatie

  De normering van geur in het Besluit kwaliteit leefomgeving

  Paul Bodden
  Paul BoddenPublicatiedatum: 1 augustus 2017

  Op 1 juli 2016 is het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) vrijgegeven voor de internetconsultatie. De zogeheten voorhangprocedure is inmiddels afgerond. Op 20 mei 2017 vond het debat in de Eerste Kamer plaats. De volgende stap is advisering door de Raad van State. Benhadi heeft eerder in dit tijdschrift stilgestaan bij de normering van geluid in het Bkl.4 In deze bijdrage ga ik in op de normering van geur in het Bkl. Ik behandel de hoofdlijnen van de regeling voor geurhinder van bedrijfsmatige activiteiten. Daarbij zal ik de verschillen met het huidig recht nadrukkelijk belichten. Ik rond af met een voorbeeld om enkele verschillen tussen het huidig en nieuw recht te illustreren.

  Download publicatie

  Medium: Tijdschrift voor Agrarisch Recht