publicatie

    De normering van topinkomens bij gesubsidieerde instellingen. PB. 2014/8

    Rachid Benhadi
    Rachid BenhadiPublicatiedatum: 27 december 2014

    Topinkomens in de (semi)publieke sector (en overigens ook daarbuiten) zijn al geruime tijd onderwerp van een maatschappelijke discussie. Deze discussie spitst zich niet alleen toe op grote landelijk opererende instellingen, maar heeft ook steeds vaker betrekking op kleinere lokaal of regionaal opererende instellingen. Veel gemeenten worstelen, onder druk van de maatschappelijke opinie en/of beperkte financiële mogelijkheden met de vraag of en zo ja, op welke wijze, zij beperkingen kunnen stellen aan (buitensporige) beloningen bij instellingen die zij subsidiëren. De Afdeling heeft in een uitspraak duidelijkheid gegeven over de wijze waarop subsidieverstrekkers die topinkomens kunnen trachten te normeren.

    Download publicatie